Inzameling plastic afval boven landelijk gemiddelde

Een gemiddeld Nederlands huishouden zamelt 15 kg plastic afval per jaar in. Huishoudens in de gemeente Zuidhorn komen gemiddeld uit op 35,8 kg per jaar, uitgaande van de opbrengsten van de eerste drie maanden. Dat is ruim 20 kg meer per huishouden. Een goed begin!

Het streven van de gemeente is, dat alle huishoudens al hun plastic afval via de milieuzak aanbieden aan de milieuboer. Hoe meer plastic afval u aanbiedt, hoe beter het is voor uw portemonnee en het milieu.

Goed voor portemonnee en milieu

De kosten voor de gescheiden inzameling van plastic zijn voor de verpakkingsindustrie. U betaalt dus niet extra voor de gescheiden inzameling. Sterker nog, hoe minder plastic afval u in de grijze container gooit, hoe minder u hoeft te betalen. Gescheiden inzamelen van plastic is ook goed voor het milieu. Het ingezamelde plastic wordt gerecycled tot grondstof voor bijvoorbeeld fleecetruien, mobieltjes, computerapparatuur en speelgoed. Hergebruik betekent ook dat er minder plastic in afvalverbrandingsovens verdwijnt, waardoor er minder CO2 (kooldioxide) in de lucht komt. Kooldioxide versterkt het broeikaseffect.

Informatie

Voor meer informatie over de inzameling van plastic afval kunt u contact opnemen met de milieuboer, telefoonnummer (0594) 516839 of met de publieksbalie van de gemeente, telefoonnummer (0594) 508779. Op www.milieuzak.nl vindt u meer informatie over de inzameling van plastic afval en de milieuzak. Ook kunt u hier zien wanneer de milieuboer bij u in de straat komt.Terug naar het nieuwsoverzicht